Το προσωπικό της Β' Κλινικής Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων

Δημήτριος Ρηγόπουλος

(Καθηγητής και διευθυντής της Κλινικής)

 

Αλέξανδρος Κατούλης

(Αναπληρωτής Καθηγητής)

 
 

Ευαγγελία Παπαδαυΐδ

(Επίκουρη Καθηγήτρια)

 
 

Τυλιγάδα Αικατερίνη

(Αναπληρώτρια Καθηγήτρια αποσπασμένη από το τμήμα φαρμακολογίας του τμήματος Αθηνών)

 

Θεοτοκόγλου Σοφία

(Επιμελητής Β' ΕΣΥ)

 
 

Ευγενία Τούμπη

(Επιμελητής Β' ΕΣΥ)

 

Παναγιώτου Μάρω

(Επιμελητήτρια)

 
Παναγιώτα Λούμου (στοματολόγος)
 
Κωνσταντίνος Θεοδωρόπουλος
 
Σταμάτης Γρηγορίου
 
Μιχάλης Μακρής (επιμελητής Α' ΕΣΥ)
 
Αικατερίνη Χλίβα (επιμελητής Β' ΕΣΥ)
 
Ξενοφών Αγγελιδης (επιμελητής Β' ΕΣΥ)