Το προσωπικό της Β' Κλινικής Δερματικών και Αφροδισίων Νόσων

Καθ. Δημήτριος Ρηγόπουλος

(Καθηγητής και διευθυντής της Κλινικής)

 

Ευαγγελία Παπαδαυΐδ

(Επίκουρος Καθηγητής)

 
 

Αλέξανδρος Κατούλης

(Επίκουρος Καθηγητής)

 
 

Ευγενία Τούμπη

(επιμελητής Β' ΕΣΥ)

 
Παναγιώτα Λούμου (στοματολόγος)
 
Κωνσταντίνος Θεοδωρόπουλος
 
Σταμάτης Γρηγορίου
 
Χρήστος Στάμου
 
Μάρω Παναγιώτου
 
Αλέξανδρος Καλούτσης (επιμελητής Α' ΕΣΥ - Νίκαια)
Μιχάλης Μακρής (επιμελητής Α' ΕΣΥ)
 
Αικατερίνη Χλίβα (επιμελητής Β' ΕΣΥ)
 
Ξεναρον Αγγελιδης (επιμελητής Β' ΕΣΥ)
 
Τυλιγάδα Αικατερίνη ( Αν. καθηγήτρια φαρμακολογίας με παράλληλη απασχόληση)