Προσωπικό
Κλινικής

 ΑΡΧΙΚΗ / Προσωπικό
Κλινικής

Δερματολόγοι:

Δημήτριος Ρηγόπουλος - (Καθηγητής και διευθυντής της Κλινικής) -

Αλέξανδρος Κατούλης - (Αναπληρωτής Καθηγητής)

Ευαγγελία Παπαδαυΐδ - (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια)

Τυλιγάδα Αικατερίνη - (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια αποσπασμένη από το τμήμα φαρμακολογίας του τμήματος Αθηνών σε παράλληλη απασχόληση με το τμήμα Φαρμακολογίας του ΕΚΠΑ)

Θεοτοκόγλου Σοφία - (Επιμελητής Β' ΕΣΥ)

Παναγιώτου Μάρω - (Επιμελητήτρια)

Παναγιώτα Λούμου (στοματολόγος)

Κωνσταντίνος Θεοδωρόπουλος

Λιάκου Αικατερίνη 

Σγούρος Δημήτριος 


Αλλεργιολόγοι:

Μιχάλης Μακρής (επιμελητής Α' ΕΣΥ)

Αικατερίνη Χλίβα (επιμελητής Β' ΕΣΥ)

Ξενοφών Αγγελιδης (επιμελητής Β' ΕΣΥ)